Pàgines

dimarts, 10 de novembre de 2020

La Vall Ens Uneix insta a la Diputació a donar suport als municipis afectats pels requeriments de la inspecció de treball

El portaveu del La Vall Ens Uneix en la Diputació de València, Joan Sanchis, ha instat a la corporació valenciana a donar suport als municipis de menys de 5000 habitants de la província front als requeriments de la Inspecció de Treball que els reclamen l'execució de tràmits que poden derivar en el pagament de quantitats d’entre 17.000 i 24.000 euros. Estes quantitats corresponen als costos de les cotitzacions dels tècnics especialitzats que estos ajuntaments van contractar en virtut de convenis amb la Diputació per tal de permetre als ajuntaments menuts disposar a temps parcial de tècnics com arquitectes o enginyers.

 

La Tresoreria de la Seguretat Social va considerar que estos tècnics estaven treballant com a “falsos autònoms" i devien estar d’alta a la Seguretat Social, amb els costos que això comporta. Aquest criteri s’ha imposat als tribunals i ha estat avalat pel Tribunal Suprem, de manera que es reclama als municipis que es facen les corresponents sol·licituds d’alta amb efectes retroactius i l’ingrés de les quotes que pertoquen, considerant-se "infracció greu" amb les corresponents multes en cas contrari. 

 

Joan Sanchis explicava que “és una situació complexa davant la qual la Diputació no pot mirar a altre costat, i més tenint en compte que els ajuntaments afectats ho són en virtut d’uns convenis que se’ls va plantejar des de la pròpia Diputació. Els pagaments que es reclamen tenen uns terminis curts en el temps, i s’ha d'oferir una solució d’urgència per evitar que estos municipis, que ja de per si tenen poca liquidesa per fer front a pagaments com estos, i més en uns temps als quals la gestió econòmica està afectada per la situació que estem vivint amb la covid-19”, assenyalava.

 

Davant això, La Vall Ens Uneix demana que s’impulse un acord global que done suport a tots els municipis afectats (al voltant de 180 a tota la provincia i 30 d’ells a La Vall d’Albaida), incloent també la reclamació al Ministeri d’Hisenda perquè torne als ajuntaments l’IVA que se'ls va cobrar de forma indeguda en determinar-se que els tècnics van exercir com a treballadors per compte d’altre i no per compte propi. Joan Sanchis incidia en la importància “d'estar al costat dels ajuntaments menuts, ja que bona part de l’essència i el sentit de la Diputació  de València és donar suport a estos municipis”, i de l’interès de reprendre el projecte de les oficines comarcals de tècnics mancomunats per tal d’avançar en esta línia.