Pàgines

dimarts, 26 de novembre de 2019

La Vall Ens Uneix proposa que la Diputació done ajudes als ajuntaments per fer polítiques de rehabilitació urbanaLa Vall Ens Uneix ha presentat una moció al ple de la Diputació de València per tal que la corporació valenciana pose en marxa ajudes per facilitar als Ajuntaments instruments per fer polítiques de rehabilitació.

El diputat de la formació comarcalista, Joan Sanchis, que ha registrat la proposta, explica que amb esta acció “aconseguiríem tres grans objectius: en primer lloc rehabilitar immobles, duent endavant una política de regeneració i renovació urbana; en segon lloc, dinamitzar l'economia dels nostres municipis pel volum de feina que es genera en el sector de la construcció i complementaris/auxiliars; i finalment, eliminaríem barreres arquitectòniques per dur endavant una política activa d'inclusió així com de lluita contra el canvi climàtic, ja que la millora de l’eficiència energètica de les vivendes i immobles redueix l'emissió de gasos d'efecte hivernacle”, assenyalava.

La moció replega la petició que es va fer a Joan Sanchis per part de la nova junta de l'Associació de Promotors i Constructors de la Vall d'Albaida en una recent reunió on es va plantejar per part d’aquesta entitat que es traslladara a la Diputació de València la necessitat que la Corporació Provincial arbitre ajudes als ajuntaments per tal que estos duguen endavant convocatòries públiques d'ajudes per a la rehabilitació de vivendes i immobles als municipis.

A tal efecte, des de La Vall Ens Uneix es proposa en primer lloc que per part del Govern de la Diputació de València s’incremente el Fons de Cooperació Municipal o es creen les subvencions adients per tal de transferir recursos econòmics a fi que els ajuntaments puguen dur endavant convocatòries d'ajudes per al foment de la rehabilitació d'immobles i vivendes per potenciar la regeneració i renovació urbana; i també es demana que per part de la Diputació de València es redacten unes bases consensuades amb associacions de constructors i promotors de la província de València per tal de facilitar als ajuntaments els instruments necessaris per dur endavant polítiques de rehabilitació.